Finalistler

TRAFİKTE HAKLARIM PLATFORMU

Yasemin Usta’nın, 19 Ekim 2012’de tek yumurta ikizi olan kuzeni Gökhan Demir (18), geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazayı aydınlatacak hiçbir delilin olmadığını öğrenen Usta, ürün yöneticisi olduğu işinden ayrılıp hukuk  sürecini takip etmeye başladı. Yasemin Usta, yaşadığı zorlu hukuk mücadelesinden sonra,  Trafikte Haklarım Platformu’nu kurdu. Platformun amacı; trafik kazası sonrası her kurum ile ayrı ayrı uğraşmak ve hakkını aramak için yoğun çaba harcamak zorunda kalan, yıpratıcı süreçler yaşayan trafik mağdurlarının, bu zorlu sürecinde doğru ve güncel bilgiye ulaşarak haklarını koruyabilmelerine yardımcı olabilmektir.

Trafik mağdurlarının haklarını koruyabilmelerine yardımcı olmanın dışında toplumsal ve hukuki farkındalıklar  yaratabilmek amacında olan Usta, 2 yıl önce bireysel olarak başladığı çalışmalarına artık Trafikte Haklarım Derneği’ni kurarak sürdürmektedir.

www.trafiktehaklarim.org

 

Supportcase nedir?

Sosyal Medyayı aktif kullanarak, ödüllü yarışma ve yardım kampanyalarıyla güncel/toplumsal sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmeyi, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde yaygın, güvenilir ve aynı kalitede projeler hayata geçirmeyi amaçlayan bir sosyal girişimdir.

Amaç                                             
Toplumsal sorunların çözümünde kullanılmak üzere yeni bir fon kaynağı oluşturmak, sosyal medyayı daha aktif kullanarak sanatsal faaliyetler aracılığıyla bu sorunlara dikkat çekmek ve kurumsal firmalara destekleyebilecekleri sosyal sorumluluk projeleri üretmektir.

Ayrıntılı bilgi için; www.supportcase.org

Facebook: www.facebook.com/supportcase.org

Twitter: www.twitter.com/supportcaseorg

İnstagram: www.instagram.com/supportcaseorg

 

Önümüzde 5 yılda Sivil Toplum, Sosyal Girişimcilik ve Gençlik Çalışmaları alanlarında en geniş veri bankası olmayı hedefleyen Proje Panosu, Ekim 2014'te bir sosyal girişim olarak yola çıkmıştır.

"Sosyal Fayda Paylaşıldıkça Çoğalır" mottosuyla çalışmalar gerçekleştiren Proje Panosu Ekibi, sivil toplum, AB Gençlik Projeleri, gençlik çalışmaları, sosyal girişimcilik ve inovasyon, projeler, eğitimler, hibe başvuruları, yarışmalar, haberler, röportajlar, iş ilanları ve burslar konularında yazılı basın ve sosyal medya taraması yaparak özgün ve sosyal fayda sağlayan içerik oluşturmaktadır.

Benzer platformlardan farklı olarak her zaman inovatif düşünceyi önceleyen Proje Panosu, daha önce yapılmamış şu 3 çalışmayı gerçekleştirmektedir:

1- GençBlog Köşesi | Farklı alanlarda uzun yıllardır aktif çalışmalar yapan 25'ten fazla duayen ismin köşe yazılarıyla bilgi ve deneyim aktarımı yapması

2- STK Röportajları | Sivil toplumda aktif çalışmalar yapan STK temsilcileri ile kısa kısa sohbetler

3- STK'lar için Araçlar | Hazırlanan özgün galeriler yoluyla STK'ların teknik kapasitelerinin artırılması

www.projepanosu.com

Proje Panosu Facebook'ta: www.facebook.com/ProjePanosuCom

Proje Panosu Twitter'da: www.twitter.com/projepanosu

 

Bilge Gençler Düşünce Merkezi;

Gençlerin düşünce üretebileceği, düşüncelerini yayınlayabileceği, politika belgesi oluşturabileceği ve politika belgelerini karar vericilere önerebileceği bir merkezdir. Türkiye’deki düşünce kuruluşu kültürüne genç bakış açısı getirmek amacındaki merkez;

İstihdam, Dış Politika, İç Politika, Kadın Hakları, İnsan Hakları ve Gençlik konularında araştırmalar ve analizler yaparak makaleler  yayınlamayı,

Bu konular doğrultusunda yuvarlak masa toplantıları yapmayı ve büyük tartışma programları düzenlemeyi,

İstihdam, Dış Politika, İç Politika, Kadın Hakları, İnsan Hakları ve Gençlik alanında politika belgeleri oluşturmayı planlamaktadır. 

 

SOGEF (Sosyal Gelişim ve Farkındalık Projeleri Mali Destek Programı) üniversite öğrencilerinin yereldeki sosyal sorunları çözmeleri için manevi ve maddi destek veren bir üniversite programıdır. SOGEF,  Karabük Üniversitesi tarafından 200.000 TL tutarında yatırım almıştır ve Ocak 2015’te Karabük Üniversitesi'nde uygulanmaya başlamıştır.

SOGEF dört (4) adımda üniversite öğrencilerine destek verir;

1. Adım:  Yereldeki  sosyal sorunları tespit et.

2. Adım:  Sosyal sorunları çözmek için fikir geliştir.

3. Adım:   Sosyal fikrini projelendir.

4. Adım:  Değerlendirelim ve destek olalım.