Sosyal Girişimcilik Konferansına Davetlisiniz!

Anadolu Vakfı’nın katılımcı ve vizyoner bir genç nesil yetiştirme amacıyla 1 Eylül 2014 tarihinde başlattığı Sosyal Girişimci Gençler projesi kapsamında, 16 Haziran 2015 tarihinde İstanbul’da “sosyal girişimcilik” üzerine bir konferans düzenlenecektir. Konferans'a Türkiye’den önemli uzmanlar, akademisyenler, danışmanlar, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve sosyal girişim kurucuları katılarak konuyu farklı boyutlarıyla ele alacaklar.

Günümüz dünyasında ekonomik ve sosyal sorunların çeşitliliği, yeni yaklaşımlara ve girişimlere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır. Toplumsal dönüşümün en önemli araçlarından birisi olarak sosyal girişimcilik; sadece iş dünyası ve devletin değil, Sivil Toplum Kuruluşlarının da toplumsal sorunlarla mücadelesinde önemli oyuncular haline gelmesini sağlamıştır. Bu bağlamda, Anadolu Vakfı olarak hayırseverlik boyutunu aşarak bireysel inisiyatifi teşvik eden bir ekosistem oluşturmada önemli rol üstlenmiş bulunmaktayız. 

Birçok ülke özellikle sivil toplum alanında sosyal girişimcilik bilincini ve kapasitesini artırmaya çalışmaktadır. Bu yönde, Konferansın amacı bu önemli konuyu sivil toplumun, kar amacı güden ve gütmeyen sektörün gündemine taşımak, konuyu farklı boyutlarıyla tartışma imkanı sunmak ve alandaki önemli uzman ve uygulayıcıların deneyimlerini paylaşmalarına fırsat tanımaktır. Konferans kapsamında, Sosyal Girişimcilik Yarışması sonucu finale kalan ilk üç (3)projenin tanıtımı ve üç(3) ana başlıkta panel düzenlenecektir.

Konferansa katılmak için http://bit.ly/1JmxeAt linki üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz.

Program detayına http://bit.ly/1Ifi6nf linki üzerinden ulaşabilirsiniz.